martin geertsen

Spidskandidat Tårnby, Dragør, København og Frederiksberg

Følg Martin på Facebook

mærkesager

I Venstre sætter vi patienten i centrum. Derfor har vi igennem de seneste årtier arbejdet på at udvikle og forfine patienternes rettigheder, hvilket har resulteret i markant kortere ventetider i det danske sundhedsvæsen.

Det skyldes blandt andet udrednings- og behandlingsgarantier, som sikrer patienterne hurtig behandling. Især er det værd at fremhæve kræftpakkerne, som har betydet, at langt flere kræftpatienter lever længere.

Det er en mærkesag for Venstre, at patienterne i Region Hovedstaden får kortest mulig ventetid til behandling.

Herunder kan du læse mere om nogle af vores andre mærkesager!

Behandling tættere på
Venstre vil arbejde for at etablere flere sundhedshuse, som kan håndtere lettere behandlinger og konsultationer tættere på den enkelte borger i regionen. Samtidig ønsker vi at indføre flere telemedicinske løsninger med henblik på, at patienterne kan få mere behandling i eget hjem. Vi vil i den forbindelse foreslå at indføre en digital patientgaranti, hvor patienten får ret til at møde sundhedspersonalet virtuelt, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt

Styrket psykiatri
Venstre ønsker på en række fronter at styrke vilkårene for de mennesker i Region Hovedstaden, som er udfordret af mentale problemer eller lider af egentlig psykisk sygdom. Vi ønsker at bruge flere ressourcer på at minimere ventetider, styrke kompetenceudviklingen, øge forebyggelsesindsatsen og på at tiltrække og fastholde medarbejdere på det psykiatriske område. Venstre ønsker i særlig grad at forbedre samarbejdet med kommunerne med det formål at forebygge, at børn og unge med mentale udfordringer ender med at lide af psykisk sygdom.

Mere sammenhæng i behandlingen
Alt for mange patienter oplever at falde ned mellem forskellige stole i deres behandlingsforløb. Det kan være den ældre medicinske patient eller den psykiatriske patient, som oplever en utilstrækkelig koordination mellem egen læge, hospitalet og de kommunale tilbud. Vi ønsker at indføre en egentlig ret til en patientansvarlig sundhedsperson, man kan læne sig op ad, når man ofte skal behandles på tværs af afdelinger, hospitaler, kommune og praktiserende læge.

Via dette link kan du stifte bekendtskab med alle Venstres kandidater til regions-rådsvalget samt læse hele vores valgprogram: https://hovedstaden.venstre.dk/regionsvalg-2017/

  • 50 år. Bosiddende på Amager med hustruen Maria og tre døtre på 14, 11 og 2 år.
  • Medlem af folketinget og Sundhedspolitisk ordfører for Venstre 


jimmy damsgård

Tårnby

Følg Jimmy på Facebook

Mærkesager

43 år. Bosiddende i Tårnby. Tlf. 40 59 83 38. 

Udpeget af regionsrådet som medlem af Videnskabsetisk Komité på vegne af Venstre.

  • Patientforløb i respekt for den enkeltes hverdag og familie
  • En styrket psykiatri for de 18-30 årige
  • Tæt samarbejde mellem sygehus, kommunal pleje og almen praksis
  • Styrket arbejdsglæde i sundhedsvæsenet. Det smitter
  • En værdig afsked med livet med flere hospice- og palliative pladser