- BÅDE LOKAL OG LIBERAL 


Erhvervsklub Tårnby er et nærværende, stærkt og lokalt forankret netværk for alle liberalt tænkende erhvervsfolk.  

Flere dybdegående undersøgelser placerer år efter år Tårnby som en af de ringeste kommuner i Danmark på blandt andet byggesagsbehandling, gebyrer på erhvervsaffald, udbudspolitik og udlicitering på tekniske områder. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, da det lokale erhvervsliv jo er hele fundamentet for vækst, velfærd og arbejdspladser.

Dansk Byggeri måler årligt kommunernes erhvervsvenlighed på en lang række parametre. I 2020 er Tårnby placeret som nr. 89 ud af 98 kommuner. 

Venstre i Tårnby kæmper for at sikre det lokale erhvervsliv markant bedre rammevilkår, og vi har derfor brug for viden, holdning og input til - som kommune - at gøre det endnu bedre. Det hjælper Erhvervsklub Tårnby med. 

Erhvervsklubben mødes mindst fire gange om året, hvor vi sammen diskuterer og vender lokale emner inden for lokalpolitik og økonomi. Der vil være oplæg fra nogle interessante foredragsholdere, og vi besøger lokale virksomheder, hvor du møder ejeren og får nye input til at drive din forretning på. Og selvfølgelig er der gode muligheder for at dyrke netværket gennem Erhvervsklub Tårnby.

Det årlige medlemskab udgør 2.500 kr. ekskl. moms. Vi vil selvfølgelig også gerne have dig som medlem af Venstre, men det er ikke noget krav.

Erhvervsklub Tårnby drives på 100 pct. frivillig basis.

Vi håber, at du vil melde dig ind allerede i dag. Kontakt vores bestyrelsesformand for at høre mere og blive medlem.


BESTYRELSEN

Erhvervsklub Tårnby har en bestyrelse, som sætter retningen for klubben på medlemmernes vegne.

MIKKEL LARSEN

Formand
E-mail: SEND MAIL
Telefon: 40 35 31 45


Peter Østergaard Terp

Kasserer
E-mail: SEND MAIL
Telefon: 60 70 40 10


DANIEL GADEGAARD

Bestyrelsesmedlem
E-mail: SEND MAIL
Telefon: 60 10 10 01


FRANK TOEPFER

Bestyrelsesmedlem
E-mail: SEND MAIL
Telefon: 26 16 26 29


DENNIS W. CLAUSEN

Bestyrelsesmedlem
E-mail: SEND MAIL
Telefon: 24 85 18 16