LOKALE MÆRKESAGER

Venstre vil bygge en helt ny og moderne folkeskole på Vestamager, og afsætte yderligere 70 mio. kr. til renovering af kommunens nuværende skoler


Info

Hos Venstre ser vi vores folkeskoler som en af samfundets vigtigste institutioner. Det er så vigtigt, at vi fastholder folkeskolens unikke position, og styrker den faglige undervisning for at sikre et trygt og inspirerende læringsmiljø for alle kommunens børn og unge.

Tårnby Kommune bruger cirka 68.000 kr. på folkeskolen pr. elev. Det er knap 3.500 kr. MINDRE end kommunerne bruger i gennemsnit på landsplan pr. elev. Samtidig er trivslen under landsgennemsnittet på alle syv kommunale folkeskoler, de fysiske rammer er kritiske, og pladsforholdene på især Skelgårdsskolen og Pilegårdsskolen under al kritik.

Hos Venstre har vi en klar plan for skolerne i Tårnby. Vi vil have et gennemsnitligt elevtal i indskolingsklasserne på maksimalt 22 elever pr. klasse. Vi vil bygge en helt ny og moderne folkeskole på Vestamager, og afsætte yderligere 70 mio. kr. til renovering af kommunens nuværende skoler.

Vi vil også etablere endnu et specialundervisningstilbud for større børn med særlige behov og tilbyde diagnosticerede børn og unge udvidet hjælp til f.eks. undervisning i specialklasse, også midt i et skoleår.

Sidst men ikke mindst vil vi gøre lokalplanerne mere fleksible, så der forhåbentlig kommer flere privat- og friskoler til Tårnby Kommune.


Venstre vil plante et ekstra træ for hver ny borger, der fødes i Tårnby Kommune


Info

Der er næsten ikke noget bedre end en frisk cykeltur i Kongelunden eller en hyggelig gåtur i Kastrup Lystbådehavn. På trods af vores placering i hovedstadsområdet, kun få kilometer fra Rådhuspladsen, er vi privilegerede ved at have mange grønne arealer, skov, strand og landzone. Tårnby har det hele, og god natur er vigtigt for alle os, der bor, lever og arbejder her.

Hos Venstre foreslår vi at plante et ekstra nyt træ for hver ny borger der fødes i kommunen. Vi vil også fastholde Tårnby som Klimakommune+ og gøre vores by til Danmarks førende inden for biodiversitet.

Vi skal have klimatilpasning indarbejdet i de nye planer omkring Københavns Lufthavn og motorvejen for sikre beboernes sundhed. Og vi skal arbejde for at kommunens køretøjer omdannes til Nul-emissions biler.

Samtidig ønsker vi langt flere støj- og partikelmålinger til gavn for en konstruktiv dialog mellem borgere, myndigheder, Københavns Lufthavn og Sund & Bælt.


Venstre vil fjerne gebyret på alle byggesager og reducere byggesagsbehandlingstiden fra de nuværende cirka 70 dage til maks. 30


Info

Tårnby Kommune har alle muligheder for at skabe et sundt, driftigt og innovativt erhvervsliv. Vi har nordens største og førende lufthavn i kommunen, og geografisk ligger vi samtidig midt i Øresundsregionen, midt mellem to store vækstcentre i København og Malmø med Øresundsbroen som bindeled.

Hvad der burde være vores store styrke, er i stedet blev vores svaghed. Med et blindt fokus på Københavns Lufthavn gennem mange år, mister vi alle de muligheder, der ligger hos kommunens små- og mellemstore virksomheder. Det er dokumenteret gennem flere dybdegående analyser, som fortsat placerer Tårnby som en af ringeste kommuner at drive virksomhed i.  

Det lokale erhvervsliv skaber arbejdspladser og dermed skattekroner i kommunekassen, en forudsætning for, at Tårnby kan tilbyde borgerne den bedste service. Vi har alle en fælles interesse i, at det lokale erhvervsklima er bedst muligt.


UNGDOMSBOLIGER

Vi arbejder målrettet på at øge antallet af ungdomsboliger som er til at betale. Finansieringen kan ske enten via private investorer eller almennyttige boligselskaber. Samtidig kan et helt nyt kollegie være en del af fremtidens Tårnby. Venstre og VU er klar, og har bl.a. stillet forslag om at ombygge det gamle vandtårn på Englandsvej til ungdomsboliger.


ÅBENHED

Vi kæmper FOR politisk åbenhed og MOD tandløse byrådsmøder, hvor alle beslutninger klappes af i lukkede udvalg uden mulighed for at høre borgernes mening. 

Venstre stiller opklarende spørgsmål i byrådssalen, deltager i borgermøder og bruger lokalpressen til at stille åbne forslag.  


BUSTRAFIKKEN

Vi kæmper for markant bedre busforbindelse på hele Vestamager. 

I midten af 2020 lykkedes det Venstre at få buslinie 33 til igen at køre på det sydlige Tømmerupvej hveranden afgang til Dragør.


GRUNDSKYLD

Vi vil nedbringe grundskylden for Tårnbys mange ejerboliger.

Grundskyld er en dybt uretfærdig pengemaskine, der beskatter de borgere, der tilfældigvis ejer den jord, hvorpå deres eget hjem som oftest står på.

I alle budgetforhandlinger går Venstre ind med henblik på at få nedsat grundskylden.