mærkesager

30 lokale initiativer fra Venstre


Vi er VILDE med Tårnby, men alt godt kan blive bedre. Derfor har vi udarbejdet 30 konkrete initiativer, som vil gøre vores Tårnby til et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde. Venstre vil: 

1. Sikre at der i gennemsnit er maksimalt 22 elever pr. klasse i indskolingen

2. Bygge en ny folkeskole på Vestamager

3. Afsætte yderligere 70 mio. kr. til renovering af kommunens nuværende skoler

4. Gøre lokalplanerne mere fleksible så der forhåbentlig kommer flere private daginstitutioner samt privat- og friskoler til Tårnby.

5. Etablere endnu et specialundervisningstilbud for større børn med særlige behov

6. Tilbyde diagnosticerede børn og unge udvidet hjælp til f.eks. undervisning i specialklasse

Venstre vil bygge en helt ny og moderne folkeskole på Vestamager, og afsætte yderligere 70 mio. kr. til renovering af kommunens nuværende skoler


7. Give en garantiplads i daginstitutionen hvor du bor, og hvis det ikke er muligt, et tilbud inden for en afstand af tre km hver vej til og fra arbejde

8. Bygge et kollegium, f.eks. som en del af Øresundsparken

9. Etablere 30-40 nye ungdomsstudieboliger i vandtårnet på Englandsvej

Venstre vil øge antallet af ungdomsboliger som er til at betale. Finansieringen kan enten ske via private investorer eller almennyttige boligselskaber. Samtidig skal et nyt kollegie være en del af fremtidens Tårnby


10. Gøre kommunens idrætsfaciliteter selvstyrende så foreningerne selv driver faciliteterne og udvikler lokalt forankrede idrætstilbud

11. Borgere med Diabetes type 1 bevilliges Sensorudstyr efter lægeerklæring

12. Udvikle ældrecentrenes aktiviteter i tæt samarbejde med Ældresagen Tårnby

13. Etablere et proaktivt samarbejde mellem Amager- og Hvidovre hospitaler, hvor kommunen har en fast kontaktperson tilknyttet til koordination af hjemsendelser

Venstre vil plante et ekstra træ for hver ny borger, der fødes i Tårnby Kommune


14. Plante et ekstra nyt træ for hver ny borger der fødes i kommunen

15. Fastholde Tårnby som Klimakommune+ og gøre vores by til Danmarks førende inden for biodiversitet

16. Have klimatilpasning indarbejdet på Amager motorvejen og de nye planer omkring Københavns Lufthavn

17. Arbejde for at kommunens køretøjer udskiftes til nul-emissions biler

18. Foretage flere støj- og partikelmålinger så der skabes en mere konstruktiv dialog mellem borgerne, myndigheder, Københavns Lufthavn samt Sund & Bælt 

Venstre vil fjerne gebyret på alle byggesager og reducere byggesagsbehandlingstiden fra de nuværende cirka 70 dage til maks. 30


19. Ensrette Bøjlevej og lave 100 nye metroparkeringspladser heraf 40 med ladestandere

20. Fjerne gebyret på alle byggesager

21. Reducere byggesagsbehandlingstiden fra de nuværende cirka 70 dage til maks. 30

22. Oprette et kommunalt erhvervscenter med fokus på onestop shopping for erhvervslivet

23. Omdanne Tårnby Skole til et startup- og udviklingsmiljø for grøn og moderne teknologi

24. Udvikle en ny bydel på Vestamager i fuld åbenhed og samarbejde med beboerne

25. Gøre Øresundsparken ved Amager Strandvej - og på sigt Ladegårdskvarteret - mere attraktiv i et udviklende bymiljø med respekt for områdernes historik og æstetik

26. Skabe bedre busforbindelser på Vestamager

Der er store udfordringer med parkeringen omkring Kastrup Strandpark. Venstre vil ensrette den ubeboede Bøjlevej, og lave 100 nye metroparkeringspladser, heraf 40 til elbiler med lademulighed. 


27. Konkurrenceudsætte en række tekniske områder, bl.a. vej- og parkvedligeholdelse

28. Øge det offentlig-private samarbejde markant, f.eks. inden for rottebekæmpelse, så flere private virksomheder deltager i opgaveløsningen

29. Fastholde grundskatten (grundskylden) på 24,000

30. Fastholde kommuneskatteprocenten på 23,1  

Venstre vil oprette et kommunalt erhvervscenter med fokus på onestop shopping for erhvervslivet og omdanne den nedlagte Tårnby Skole til startup- og udviklingsmiljø for grøn og moderne teknologi.