LOKALE MÆRKESAGER


ERHVERVSLIV

Vi kæmper for det lokale erhvervsliv og arbejder bl.a. for kortere sagsbehandlingstid, lavere dækningsafgift og færre gebyrer. 


På Venstres foranledning besluttede et enigt byråd i 2018 at udarbejde en decideret erhvervspolitik, og vi har samtidig medvirket til større åbenhed i udbud omkring kommunale opgaver.


UNGDOMSBOLIGER

Vi arbejder målrettet på at øge antallet af ungdomsboliger som er til at betale. Finansieringen kan ske enten via private investorer eller almennyttige boligselskaber. Samtidig kan et helt nyt kollegie være en del af fremtidens Tårnby. Venstre og VU er klar, og har bl.a. stillet forslag om at ombygge det gamle vandtårn på Englandsvej til ungdomsboliger.


MAKS. 22 ELEVER

Vi arbejder for et elevtal i skoleklassen på maksimalt 22. Netop antallet af elever er en vigtig faktor for høj faglighed og trivsel på alle kommunens skoler. 


I september sidste år sagde Venstre - som de eneste - nej til oprettelsen af kun 20 0.klasser i skoleåret 2019/2020, da det gav et gennemsnit på 22,5 elever pr. klasse.


ÅBENHED

Vi kæmper FOR politisk åbenhed og MOD tandløse byrådsmøder, hvor alle beslutninger klappes af i lukkede udvalg uden mulighed for at høre borgernes mening. 

Venstre stiller opklarende spørgsmål i byrådssalen, deltager i borgermøder og bruger lokalpressen til at stille åbne forslag.  


BUSTRAFIKKEN

Teknik- og miljøudvalget har besluttet at nedlægge buslinie 34's gren af Tømmerupvej. Det har store negative konsekvenser for områdets beboere - og de mange unge mennesker, der går til ridning i området.

 

Venstre holder beslutningen i kort snor, og kæmper fortsat på at finde alternative løsninger, f.eks. ved at kombinere busruterne 33 og 34?


GRUNDSKYLD

Vi vil nedbringe grundskylden for Tårnbys mange ejerboliger.

Grundskyld er en dybt uretfærdig pengemaskine, der beskatter de borgere, der tilfældigvis ejer den jord, hvorpå deres eget hjem som oftest står på.

I budget 2019 går Venstre ind i forhandlingerne med henblik på at få nedsat grundskylden.


TRYGHED i TÅRNBY

"Tårnby Naboværn", "Nabohjælp Tårnby" og "Natteravnene Tårnby" er stærke lokale initiativer, som vi hilser velkomment. I fællesskab kan vi gøre livet surt for indbrudstyven, og være tilstede i nattelivet, men det er fortsat politiets opgave at skabe større tryghed for os alle. 

Nærpolitiet forlod Kamillevej i 2016. Vi ønsker et synligt, nærværende og  aktivt nærpoliti tilbage til Tårnby.